IS HydroBlock WB

IS HydroBlock WB

Produktbeskrivelse

HydroBlock WB er et vandbaseret imprægneringsmiddel (hydrofoberingsmiddel), der giver en vandafvisende overflade. Alkali-resistent silan-siloxane, der trænger godt ind i substratet. Høj vandperleeffekt. Tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem. Mindsker saltudtrækning til overfladen. Danner ikke film. Hæmmer væksten af alger og grønne belægninger. Forhindrer frostskader. Anvendes på facader, gulve i f.eks. lagerhaller, på tagbelægninger af fibercement, beton og tegl, materialer af mineralsk oprindelse så som mursten, kalksandsten, mørtel, sandsten, granit og mineralsk puds.

Kulør

Farveløs

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller lavtrykssprøjte. Anvender man pensel eller rulle, er applikationen mere vanskelig på grund af den lave viskositet. Ved anvendelse af sprøjte påføres med 0,5-1 bar. Juster trykket, således der ikke sker en forstøvning. Anvend altid åndedrætsværn for at undgå indånding af aerosoler. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tekniske specifikationer

Glans -

Rækkeevne 4 - 8 m²/l

Tørretid Tørretider for våd lagtykkelse 200 µm 20° C / 65 % RH: Berøringstør ~3-4 timer, Tør ~4-6 timer, Gennemhærdet ~6 dage. Tørretider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Forbehandling/rengøring Rengør overfladerne for snavs, støv og salte. Overfladen afrenses med Iso A-Clean i henhold til vejledningen. Overfladen skal være tør, ren og absorberende for at sikre en god indtrængning. Overfladen påføres HydroBlock WB til mætningspunktet ved at sprøjte "vådt i vådt". Opløsningen skal anvendes i 1 - 2 ”lag” for at opnå det bedste resultat. Anvendelsen af produktet i nærvær af stærk vind eller regn skal undgås, da det kan give pletter eller skjolder. En overflade, der allerede er behandlet med et vandafvisende produkt, vil ikke tillade indtrængningen af andre imprægneringsmidler (hydrofoberingsmidler). Væske, der ikke absorberes, kan forårsage pletter på overfladen - disse er meget vanskelige at fjerne. Alle eventuelle stænk skal tørres af vinduer med det samme. Det anbefales at afdække vinduer, før man anvender HydroBlock WB. Nye pudsede eller vandskurede overflader skal være afhærdede og tørre inden påføring.

Miljø

Egenskaber

Høj vandperleeffekt. Tillader vanddamp inde i strukturen at passere igennem. Mindsker saltudtrækning til overfladen. Danner ikke film, hæmmer væksten af alger og grønne belægninger. Forhindrer frostskader.