Universal Cleaner

Universal Cleaner

Produktbeskrivelse

Vandfortyndbart universalt rengøringsmiddel. Universal cleaner er effektivt til at fjerne olie, smuds og fedtede belægninger. Ved brug af Universal Cleaner renses overfladen i bund og man kan herved opnå en bedre vedhæftning ved efterfølgende overfladebehandling. Universal Cleaner bruges til alle former for overflader som Metal, Zink, Aluminium, Galvaniseret tag, EPDM, TPO, Bitumen, Mineralske overflader som beton og fibercement, Træ, Komposite. Må ikke anvendes på glas og solceller.

Kulør

Farveløs

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C.

Påføringsmetode

Ved påføring anvendes beskyttelseshandsker og briller. Pensel, børste eller sprøjte (høj/lavtryk) Ved rengøring af lodrette flader anbefales foruden pensel og børste at anvende en lavtryksprøjte. Efter behandling med Universal Cleaner vaskes efter med vand. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tekniske specifikationer

Glans -

Rækkeevne 2 - 6 m²/l

Tørretid -

Forbehandling/rengøring Temperaturen skal ligge mellem 5° C og 30° C

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-3

Egenskaber

Universal cleaner er effektivt til at fjerne olie, smuds og fedtede belægninger. Ved brug af Universal Cleaner renses overfladen i bund og man kan herved opnå en bedre vedhæftning ved efterfølgende overfladebehandling.