IS Eternit Primer

IS Eternit Primer

Produktbeskrivelse

Eternit Primer er en vandfortyndbar grundmaling til fibercementtage, som er specielt velegnet til ældre, stærkt sugende tagplader. Primeren trænger ind i fibercementpladen og sikrer god vedhæftning for den efterfølgende topcoat. Eternit Primer anvendes på fibercement, skifereternit, beton Eternit Primer skal altid efterfølgende overmales med Isonit eller Rubber. Rubber anbefales specielt til nedbrudte, primede fibercementplader. Kan ikke anvendes på tegl og naturskifer.

Kulør

Standardfarver: Sort, antracitgrå mørk, rødbrun, mocca og hvid.

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tekniske specifikationer

Glans -

Rækkeevne 4 - 8 m²/l

Tørretid Tørretider for våd lagtykkelse 200 µm 20° C / 65 % RH: Overmalingstør 1 time. Tørretid afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Forbehandling/rengøring Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean. Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: Max. 30 g/l (Kat. A/h) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 1-1

Egenskaber

Vandbaseret. God indtrængningsevne. Sikrer god vedhæftning.

Dette produkt findes i følgende standardfarver:

Vær opmærksom på at nedenstående er digitale farver, og de kan derfor kun betragtes som vejledende. Hvis du er i tvivl om en farve, anbefaler vi, at du laver et prøveopstrøg af den pågældende farve.

Sort (20)

Antracitgrå mørk (23)

Rødbrun (36)

Mocca (38)


Hvid (-)