HB 80 Finish

HB 80 Finish

Produktbeskrivelse

HB 80 Finish er en vandfortyndbar tagmaling fremstillet på basis af akryldispersion. Vandbaseret. Højblank overflade. God vedhæftning. Robust og vandskyende overflade. Lysægte og vejrstabil. Anvendes til: Tagsten af beton, Fibercement, Skifereternit. Kan ikke anvendes på tegl og naturskifer.

Kulør

Standardfarver: Sort, antracitgrå, antracitgrå mørk, skifergrå, oxydrød, bordeaux, teglrød, rødbrun, mocca, blåsort og skovgrøn. Kan fås i andre kulører efter ønske.

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar. For at sikre den rette lagtykkelse påføres malingen ad 2 gange, hver med en lagtykkelse på ca. 150 µm. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed. Det anbefales at vedligeholde malede tage med en behandling med Iso A-Clean ca. hvert andet år, for at overfladen holder sig pæn og ren.

Tekniske specifikationer

Glans 80

Rækkeevne 3 - 3,5 m²/l

Tørretid Tørretider for våd lagtykkelse 150 µm 20° C / 65 % RH: Støvtør ~1 time. Overmalingstør ~2 timer. Gennemtør ~24 timer. Tørre- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Forbehandling/rengøring Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean. Primes altid med TG 80 Start for at sikre en god vedhæftning. Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig. Hvis overfladen af TG 80 Start ikke er tilstrækkelig tør, opnås ikke fuld glanseffekt.

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 40 g/l (Kat. A/c) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 1-1

Egenskaber

Vandbaseret. Højblank overflade. God vedhæftning. Robust og vandskyende overflade. Lysægte og vejrstabil.


Dette produkt findes i følgende standardfarver:

Vær opmærksom på at nedenstående er digitale farver, og de kan derfor kun betragtes som vejledende. Hvis du er i tvivl om en farve, anbefaler vi, at du laver et prøveopstrøg af den pågældende farve.

Sort (20)

Antracitgrå (22)

Antracitgrå mørk (23)

Skifergrå (25)

Oxydrød (28)

Bordeaux (30)

Teglrød (34)

Rødbrun (36)

Mocca (38)


Blåsort (42)

Skovgrøn (46)