Isonit Construction

Isonit Construction

Produktbeskrivelse

Isonit Construction er en vandfortyndbar, upigmenteret primer til slidte, sugende overflader af fibercement. Vandbaseret. God indtrængningsevne. Sikrer god vedhæftning. Anvendes på fibercement (slidte, sugende plader). Isonit Construction skal altid efterfølgende overmales med Isonit eller Rubber. Rubber anbefales specielt til nedbrudte, primede fibercementplader. Kan ikke anvendes på tegl og naturskifer

Kulør

Upigmenteret

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar Påfør en tilstrækkelig mængde, så der ikke dannes film (blank overflade). Hvis der dannes film, får man dårlig vedhæftning af den efterfølgende maling. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tekniske specifikationer

Glans -

Rækkeevne 10 - 20 m²/l

Tørretid Tørretider for våd lagtykkelse 100 µm 20° C / 65 % RH: Overmalingstør ~1 time. Tørretid afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Forbehandling/rengøring Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean. Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 30 g/l (Kat. A/g) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 00-1

Egenskaber

Vandbaseret. God indtrængningsevne. Sikrer god vedhæftning.