IS Isonit 12-20-50

IS Isonit 12-20-50

Produktbeskrivelse

Isonit er en vandfortyndbar tagmaling, der dækker effektivt og tørrer hurtigt. Malingen er åndbar (diffusionsåben) og har en vandskyende overflade. God dække- og sammenflydningsevne. Fremragende vedhæftning. Lysægte og vejrstabil. CE-mærket (EN1504/2). Isonit kan anvendes på tagsten af beton, fibercement og skifereternit (primet med Eternit Primer) og primede ståltage. Kan ikke anvendes på tegl og naturskifer.

Kulør

Standardfarver: Sort, antracitgrå, antracitgrå mørk, lysegrå, skifergrå, teglrød R-728, oxydrød, bordeaux, svenskrød*, teglrød, rødbrun, mocca, mørkebrun, blåsort, kongeblå**, skovgrøn. *kun glans 20, **kun glans 20 og 50. Kan fås i andre kulører efter ønske.

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar. For at sikre en optimal lagtykkelse anbefales at påføre malingen ad 2 gange. Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed. Det anbefales at vedligeholde malede tage med en behandling med Iso A-Clean ca. hvert andet år, for at overfladen holder sig pæn og ren.

Tekniske specifikationer

Glans 12, 20, 50

Rækkeevne 2 - 3 m²/l

Tørretid Tørretider for våd lagtykkelse 200 µm 20° C / 65 % RH: Støvtør ~1 time. Overmalingstør ~2 timer. Gennemtør ~24 timer. Tørre- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Forbehandling/rengøring Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean. Fibercementtage kan med fordel primes med Eternit Primer for at få en bæredygtig bund (se TDS). Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler. VOC: max. 40 g/l (Kat. A/c) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 1-1

Egenskaber

Vandbaseret. God dække- og sammenflydningsevne. Fremragende vedhæftning. Robust og vandskyende overflade. Lysægte og vejrstabil. CE-mærket (EN1504/2).


Dette produkt findes i følgende standardfarver:

Vær opmærksom på at nedenstående er digitale farver, og de kan derfor kun betragtes som vejledende. Hvis du er i tvivl om en farve, anbefaler vi, at du laver et prøveopstrøg af den pågældende farve.

* Kun glans 20, ** Kun glans 20 og 50

Sort (20)

Antracitgrå (22)

Antracitgrå mørk (23)

Lysgrå (24)

Skifergrå (25)

Teglrød R728 (26)

Oxydrød (28)

Bordeaux (30)

Svenskrød (32)*


Teglrød (34)

Rødbrun (36)

Mocca (38)


Mørkebrun (40)

Blåsort (42)

Kongeblå (44)**

Skovgrøn (46)