Isonit Refleksfri

Isonit Refleksfri

Produktbeskrivelse

Isonit Refleksfri er en vandfortyndbar tagmaling, der er specielt velegnet til kraterfyldte tage af fibercement. Den specielle maling spreder tilbagekastningen af sollyset, således at overfladen i stedet for at fremstå ”blakket” kommer til se mere ensartet mat ud. Isonit Refleksfri dækker effektivt og tørrer hurtigt. Malingen er åndbar (diffusionsåben) og har en vandskyende overflade. God dække- og sammenflydningsevne. Fremragende vedhæftning. Lysægte og vejrstabil. CE-mærket (EN1504/2). Anvendes til: Kraterfyldte tage af fibercement (primet med Eternit Primer), tagsten af beton, skifereternit, primede ståltage. Kan ikke anvendes på tegl og naturskifer.

Kulør

Standardfarver: Sort, antracitgrå mørk, rødbrun, mørkebrun, blåsort. Kan fås i andre kulører efter ønske.

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar. For at sikre en optimal lagtykkelse anbefales at påføre malingen ad 2 gange (hver med en lagtykkelse på 200 µm). Anvendes Eternit Primer, kan den rette lagtykkelse opnås med kun 1 lag på 300 µm. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed. Det anbefales at vedligeholde malede tage med en behandling med Iso A-Clean ca. hvert andet år, for at overfladen holder sig pæn og ren.

Tekniske specifikationer

Glans 5

Rækkeevne 2 - 4 m²/l

Tørretid Tørretider for våd lagtykkelse 200 µm 20° C / 65 % RH: Støvtør ~1 time. Overmalingstør ~2 timer. Gennemtør ~24 timer. Tørre- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation

Forbehandling/rengøring Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean. Fibercementtage kan med fordel primes med Eternit Primer for at få en bæredygtig bund (se TDS). Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 40 g/l (Kat. A/c) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 1-1

Egenskaber

Vandbaseret. Isonit Refleksfri - spreder tilbagekastningen af sollyset. God dække- og sammenflydningsevne. Fremragende vedhæftning. Robust og vandskyende overflade. Lysægte og vejrstabil.

CE-mærket (EN1504/2).


Dette produkt findes i følgende standardfarver:

Vær opmærksom på at nedenstående er digitale farver, og de kan derfor kun betragtes som vejledende. Hvis du er i tvivl om en farve, anbefaler vi, at du laver et prøveopstrøg af den pågældende farve.

Sort (20)

Antracitgrå mørk (23)

Rødbrun (36)

Mørkebrun (40)

Blåsort (42)