IS Metal OneCoat

IS Metal OneCoat

Produktbeskrivelse

Metal OneCoat er en hydrofob vandfortyndbar metalmaling på basis af akryldispersion, der anvendes til tagmaterialer fremstillet i jern samt plader behandlet med plastisol. Metal OneCoat kan overmales med Isonit. Vandbaseret. Nem at påføre. God dække- og sammenflydningsevne. Korrosionsbeskyttende. God vedhæftning. Vejrstabil. Kemisk modstandsdygtig. Hydrofobe egenskaber sikrer modstandsdygtighed over for hvide pletter ved vandpåvirkning. Anvendes til tagmaterialer fremstillet i jern, og plader behandlet med plastisol.

Kulør

Standardfarver: Sort, antracitgrå mørk, lysgrå, svenskrød, mørkebrun og hvid. Kan fås i andre kulører efter ønske.

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar. For at sikre en optimal lagtykkelse anbefales at påføre malingen ad 2 gange. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tekniske specifikationer

Glans 10-15

Rækkeevne 2 - 3 m²/l

Tørretid Tørretider for våd lagtykkelse 200 µm 20° C / 65 % RH: Støvtør ~1 time. Overmalingstør 2 timer. Gennemtør ~24 timer. Tørre- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation

Forbehandling/rengøring Tidligere malede overflader afrenses ved højtryksspuling med vand evt. i kombination med Universal Cleaner for at fjerne olie og fedt. Rustne overflader afrenses og behandles med RustConverter før påføring. Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 130 g/l (Kat. A/d) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 1-1

Egenskaber

Vandbaseret. Nem at påføre. God dække- og sammenflydningsevne. Korrosionsbeskyttende. God vedhæftning. Vejrstabil. Kemisk modstandsdygtig. Hydrofobe egenskaber sikrer modstandsdygtighed over for hvide pletter ved vandpåvirkning.

Dette produkt findes i følgende standardfarver:

Vær opmærksom på at nedenstående er digitale farver, og de kan derfor kun betragtes som vejledende. Hvis du er i tvivl om en farve, anbefaler vi, at du laver et prøveopstrøg af den pågældende farve.

Sort (20)

Antracitgrå mørk (23)

Lysgrå (24)

Svenskrød (32)

Mørkebrun (40)