IS Metal Primer WB

IS Metal Primer WB

Produktbeskrivelse

Vandbaseret korrosionsbeskyttende primer. Sikrer god vedhæftning. Anvendes på stålplader, prælakerede facadeplader i stål (f.eks plastisolbelagte). Metal Primer skal altid efterfølgende overmales med Isonit eller Rubber.

Kulør

Lysegrå

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tekniske specifikationer

Glans -

Rækkeevne 7,5 - 8,5 m²/l

Tørretid Tørretider for våd lagtykkelse 120 µm 20° C / 65 % RH: Overmalingstør ~2 timer. Overmalingstiden afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation

Forbehandling/rengøring Taget afrenses ved højtryksspuling med vand evt. i kombination med Universal Cleaner for at fjerne olie og fedt. Rustne overflader afrenses og behandles med RustConverter før påføring. Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 30 g/l (Kat. A/h) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 1-1

Egenskaber

Vandbaseret. Sikrer god vedhæftning