IS Rubber

IS Rubber

Produktbeskrivelse

Rubber er en vandfortyndbar tykfilmsmaling, der er meget elastisk, lysægte og vejrstabil. Den har en god vedhæftning og en god robust vandskyende overflade. Rubber kan anvendes på tage af fibercement (primet med Eternit Primer), tagsten af beton, bitumen tage. Rubber er specielt velegnet til ældre overflader, som er primet med Eternit Primer. Kan ikke anvendes på tegl og naturskiffer.

Kulør

Standardfarver: Sort, antrazitgrå mørk, skifergrå, antrazitgrå, lysegrå, skovgrøn, bordeaux, mørkebrun, mocca, rødbrun, oxydrød, teglrød og svenskrød. Kan fås i andre kulører efter ønske.

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar For at sikre en optimal lagtykkelse anbefales at påføre malingen ad 2 gange. Foretag altid prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed. Det anbefales at vedligeholde malede tage med en behandling med Iso A-Clean ca. hvert andet år, for at overfladen holder sig pæn og ren.

Tekniske specifikationer

Glans 5 – 6

Rækkeevne 2,5 - 3,5 m²/l

Tørretid Tørretider for våd lagtykkelse 200 µm 20° C / 65 % RH: Støvtør ~2 timer. Overmalingstør ~4 timer. Gennemtør ~24 timer. Tørre- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Forbehandling/rengøring Taget skal være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean. Fibercementtage kan med fordel primes med Eternit Primer for at få en bæredygtig bund (se TDS). Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 40 g/l (Kat. A/c) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 1-1

Egenskaber

Vandbaseret, meget elastisk, god vedhæftning, robust og vandskyende overflade, lysægte og vejrstabil, CE-mærket (EN1504/2).


Dette produkt findes i følgende standardfarver:

Vær opmærksom på at nedenstående er digitale farver, og de kan derfor kun betragtes som vejledende. Hvis du er i tvivl om en farve, anbefaler vi, at du laver et prøveopstrøg af den pågældende farve.

Sort (20)

Antracitgrå (22)

Antracitgrå mørk (23)

Lysgrå (24)

Skifergrå (25)

Oxydrød (28)

Bordeaux (30)

Svenskrød (32)

Teglrød (34)

Rødbrun (36)

Mocca (38)


Mørkebrun (40)

Skovgrøn (46)