IS RustConverter

IS RustConverter

Produktbeskrivelse

RustConverter er en primer, der anvendes direkte på rustne overflader af jern eller jernlegeringer. Den går i kemisk forbindelse med rust og danner en sort stabil overflade, som indkapsler rusten og forhindrer den i at brede sig. RustConverter skal overmales efterfølgende. RustConverter skal kun påføres rustne områder. Vandbaseret. Gør overfladen mere modstandsdygtig over for fugt. Beskytter mod yderligere korrosion. Anvendes til rustne overflader af jern og jernlegeringer.

Kulør

Blå uklar væske

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 - 21, 180 - 200 bar. I mange tilfælde er en behandling nok, men nogle gange er det nødvendigt med flere lag for at være sikker på, at hele arealet er dækket. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed. RustConverter skal overmales med Metal Primer WB, alternativt Isoxyde eller Metal OneCoat, for at opnå korrosionsbeskyttelse.

Tekniske specifikationer

Glans NA

Rækkeevne 10 m²/l

Tørretid Tørretider for våd lagtykkelse 200 µm 20° C / 65 % RH: Støvtør ~30 minutter. Overmalingstør ~4 timer. Gennemtør ~24 timer. Tørre- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation

Forbehandling/rengøring Al løstsiddende rust fjernes med en stiv børste, spartel eller andet. Endvidere skal overfladen være fri for fedt og andre urenheder. Taget kan med fordel højtryksrenses og rengøres med Iso A-Clean. For at fjerne fedt og olie kan anvendes Universal Cleaner.

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 140 g/l (Kat. A/i) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 1-1

Egenskaber

Vandbaseret. Går i kemisk forbindelse med rust. Danner en sort, stabil overflade, som indkapsler rusten og forhindrer den i at brede sig. Gør overfladen mere modstandsdygtig over for fugt. Skal overmales efterfølgende.