TG 80 Start

TG 80 Start

Produktbeskrivelse

TG 80 Start er en vandbaseret grundmaling, der anvendes før påføring af HB 80 Finish. Vandbaseret og sikrer god vedhæftning. Anvendes til: Tagsten af beton og fibercement. Kan ikke anvendes på tegl og naturskifer.

Kulør

Standardfarver: Sort, antracitgrå, oxydrød, teglrød, rødbrun, mocca*, kongeblå og skovgrøn. *mindre farveforskelle kan forekomme. Kan fås i andre kulører efter ønske.

Påføringsdetaljer

Temperaturen skal ligge mellem 8° C og 30° C og relativ fugtighed <85% RH.

Påføringsmetode

Pensel, rulle eller airless, dysestørrelse 19 – 21, 180 - 220 bar. Grundmalingen påføres ad én gang. Foretag altid et prøveopstrøg for at teste produktets og overfladens forenelighed.

Tekniske specifikationer

Glans -

Rækkeevne 6 - 7 m²/l

Tørretid Tørretider for våd lagtykkelse 200 µm 20° C / 65 % RH: Støvtør ~1 time. Overmalingstør ~2 timer. Gennemtør ~24 timer. Tørre- og overmalingstider afhænger af lagtykkelse, temperatur, relativ luftfugtighed samt luftcirkulation.

Forbehandling/rengøring Før påføring af TG 80 Start skal taget være grundigt højtryksrenset og rengjort med Iso A-Clean. Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig.

Miljø Undgå udslip i kloakafløb eller naturen. Affald (med eller uden flydende indhold) afleveres på den kommunale genbrugsstation efter de gældende regler . VOC: max. 40 g/l (Kat. A/c) Sikkerhedsregler (1993): Mal-kode: 1-1

Egenskaber

Vandbaseret og sikrer god vedhæftning.


Dette produkt findes i følgende standardfarver:

Vær opmærksom på at nedenstående er digitale farver, og de kan derfor kun betragtes som vejledende. Hvis du er i tvivl om en farve, anbefaler vi, at du laver et prøveopstrøg af den pågældende farve.

* Mindre farveforskelle kan forekomme

Sort (20)

Antracitgrå (22)

Oxydrød (28)

Teglrød (34)

Rødbrun (36)

Mocca (38)*


Kongeblå (44)

Skovgrøn (46)